Lehdistötiedote 30.10.2019: julkaisuvapaa heti

Yle Svenska vierailu Munaxilla ja Fertilexillä

Yle Svenska kävi tekemässä juttua Munaxista 30.10.2019. Juttu kertoo Suomen ensimmäisestä lannankuivatustekniikasta.

Suosimalla kotimaista raaka-ainetta, saa varmuuden siitä, miten koko ketju toimii. Me haluamme toimia vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

https://arenan.yle.fi/1-4575476  Juttu meistä alkaa 15:33

Alkuvaiheessa tulemme käsittelemään 7 % koko kananlantamäärästä ja viiden vuoden tähtäimellä käsittelemme 20 % koko Suomen kananlantamäärästä. Hienon tästä prosessista tekee se, että lanta kuivatetaan kanojen omalla hengitysilmalla. Lannan kuivaaminen tapahtuu aivan kanalan vieressä, ilman että lantaa liikutetaan maanteitse minnekään.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2025 kaikesta maatalouden lietteestä 50 % on prosessoitu. Fertilex Oy tulee prosessoimaan märän lannan, ja tekee siitä luomukelpoisen kuivan hygienisoidun pelletin. Pelletti tuo ravinteet suoraan peltokasveihin, eikä tämän jälkeen synny enää valumia. Ympäristöä rasittavasta lietteestä päästään näin ollen eroon. Lannankuivatukseen erikoistunut Fertilex Oy on siis samassa omistuksessa kuin Munax Oy.


Lehdistötiedote
19.8.2019: julkaisuvapaa heti

Ravinnekierrätyksen uudistaja Fertilex Oy ratkaisee menetelmällään märän lannan
ympäristövaikutukset

Maatalouden, kuntien jätevesihuollon ja teollisuuden vesipitoisten bioperäisten lietteiden volyymit ovat useita miljoonia tonneja vuositasolla. Suomi on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2025 kaikesta lietteestä jo 50 % prosessoidaan.

Nestemäinen
liete sisältää merkittävän määrän arvokkaita ravinteita, mutta nestemäisessä
muodossa sen sijoittaminen tuottaa haasteita. 

­
– Ympäristöstä
huolta kantavalle nämä asiat ovat olleet jo pitkään mielessä. Fertilexin   taustavaikuttajat olivat omilla tahoillaan
miettineet ratkaisuja. Viime syksynä löysimme toisemme ja asiat lähtivät
rullaamaan vauhdilla. Olemme tekemässä Mynämäelle nyt jotain uutta ja
merkittävää, valottaa Fertilex Oy:n osakas ja toimitusjohtaja Jyrki Uurtio.

Ympäristöystävällisyys on Fertilexin strateginen perusvalinta
ja yritys tuo markkinoille luomukelpoisen lannoitteen, jonka valmistamisen
jokainen toiminto on mietitty energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi.Tällä
toiminnalla liete muuttuu helposti kuljetettavaan ja pieneen tilaan menevään muotoon,
jonka ravinnepitoisuudet ovat korkeat. Fertilexin uutuuspelletin erityisenä vahvuutena
on estää valumien siirtyminen vesistöön. Orgaanisessa pelletissä oleva hiili
sitoo veden tehokkasti. Kuiva pelletti mahdollistaa sen, että kasvi pystyy
täysmääräisesti hyödyntämään pelletin sisältämän ravinteen. Kemialliset
lannoitteet eivät pysty samaan.

– Lietteen kuivatuksessa hyödynnetään kanojen tuottamaa lämpöenergiaa.
Kanojen tuottamasta lannasta haihdutetaan vesi niiden itse tuottamalla
energialla välittömästi kanalan yhteydessä. Kuivasta lannasta valmistetaan
ravinteikas, hajuton ja hygienisoitu pelletti. Fertilex-pelletti voidaan levittää
tiloilla jo nyt olemassa olevilla kylvölannoittimilla ja pintalevittimillä. Tämä
tarjoaa viljelijöille merkittävän säästön. Tiloille annetaan nyt mahdollisuus
käyttää kotimaista, ravinnekierrätystä editävää orgaanista pellettiä
kemiallisten lannoitteiden sijaan. Tuote on luomukelpoinen, mutta sopii myös
tavanomaisten peltojen rikastuttajaksi, kertoo Fertilex Oy:n osakas ja
asiantuntija Kari Larjava ja jatkaa vielä, että tuote sopii myös
kuluttajien kukkaruukkuihin.

Fertilexin keskeisimpiä taustavaikuttajia ovat Munax Oy:n perustajaosakkaat
Janne Torikka, Hannu  Majander ja Juha Venno,
asiantuntija Henrik Lindegrén sekä kananlannan jalostamista tutkineet Global
EcoSolutions Oy:n Kari Larjava, Jyrki Uurtio ja Reijo Kohonen. Fertilex Oy
tulee käsittelemään 7 % koko Suomen kananlannasta ykkösvaiheessa.

Lisäyhteystiedot:
Fertilex Oy toimitusjohtaja Jyrki Uurtio, puh. 040 1919995, jyrki.uurtio@ges.fi
Fertilex Oy hallituksen puheenjohtaja Janne Torikka, puh. 0500 420143, janne.torikka@munax.fi
Fertilex Oy asiantuntija Kari Larjava, puh. 040 5009673, kari.larjava@ges.fi

Fertilex
Oy on perustettu tuomaan ratkaisu nestemäisten lietteiden muuttamiseksi
kuivaksi pelletiksi. Fertilex-pelletti on kuiva, hajuton ja hygienisoitu
luomukelpoinen lannoite niin maanviljelijöille kuin kotiin kukkaruukkuihin ja
puutarhaan. www.fertilex.fi