Tiedotteet

Lehdistötiedote 30.10.2019: julkaisuvapaa heti

Yle Svenska vierailu Munaxilla ja Fertilexillä

Yle Svenska kävi tekemässä juttua Munaxista 30.10.2019. Juttu kertoo Suomen ensimmäisestä lannankuivatustekniikasta.

Suosimalla kotimaista raaka-ainetta, saa varmuuden siitä, miten koko ketju toimii. Me haluamme toimia vastuullisesti ja läpinäkyvästi.

https://arenan.yle.fi/1-4575476  Juttu meistä alkaa 15:33

Alkuvaiheessa tulemme käsittelemään 7 % koko kananlantamäärästä ja viiden vuoden tähtäimellä käsittelemme 20 % koko Suomen kananlantamäärästä. Hienon tästä prosessista tekee se, että lanta kuivatetaan kanojen omalla hengitysilmalla. Lannan kuivaaminen tapahtuu aivan kanalan vieressä, ilman että lantaa liikutetaan maanteitse minnekään.

Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2025 kaikesta maatalouden lietteestä 50 % on prosessoitu. Fertilex Oy tulee prosessoimaan märän lannan, ja tekee siitä luomukelpoisen kuivan hygienisoidun pelletin. Pelletti tuo ravinteet suoraan peltokasveihin, eikä tämän jälkeen synny enää valumia. Ympäristöä rasittavasta lietteestä päästään näin ollen eroon. Lannankuivatukseen erikoistunut Fertilex Oy on siis samassa omistuksessa kuin Munax Oy.


Lehdistötiedote 19.8.2019: julkaisuvapaa heti

Ravinnekierrätyksen uudistaja Fertilex Oy ratkaisee menetelmällään märän lannan ympäristövaikutukset

Maatalouden, kuntien jätevesihuollon ja teollisuuden vesipitoisten bioperäisten lietteiden volyymit ovat useita miljoonia tonneja vuositasolla. Suomi on asettanut tavoitteeksi, että vuonna 2025 kaikesta lietteestä jo 50 % prosessoidaan.

Nestemäinen liete sisältää merkittävän määrän arvokkaita ravinteita, mutta nestemäisessä muodossa sen sijoittaminen tuottaa haasteita. 

­ – Ympäristöstä huolta kantavalle nämä asiat ovat olleet jo pitkään mielessä. Fertilexin   taustavaikuttajat olivat omilla tahoillaan miettineet ratkaisuja. Viime syksynä löysimme toisemme ja asiat lähtivät rullaamaan vauhdilla. Olemme tekemässä Mynämäelle nyt jotain uutta ja merkittävää, valottaa Fertilex Oy:n osakas ja toimitusjohtaja Jyrki Uurtio.

Ympäristöystävällisyys on Fertilexin strateginen perusvalinta ja yritys tuo markkinoille luomukelpoisen lannoitteen, jonka valmistamisen jokainen toiminto on mietitty energiatehokkaaksi ja ympäristöystävälliseksi.Tällä toiminnalla liete muuttuu helposti kuljetettavaan ja pieneen tilaan menevään muotoon, jonka ravinnepitoisuudet ovat korkeat. Fertilexin uutuuspelletin erityisenä vahvuutena on estää valumien siirtyminen vesistöön. Orgaanisessa pelletissä oleva hiili sitoo veden tehokkasti. Kuiva pelletti mahdollistaa sen, että kasvi pystyy täysmääräisesti hyödyntämään pelletin sisältämän ravinteen. Kemialliset lannoitteet eivät pysty samaan.

– Lietteen kuivatuksessa hyödynnetään kanojen tuottamaa lämpöenergiaa. Kanojen tuottamasta lannasta haihdutetaan vesi niiden itse tuottamalla energialla välittömästi kanalan yhteydessä. Kuivasta lannasta valmistetaan ravinteikas, hajuton ja hygienisoitu pelletti. Fertilex-pelletti voidaan levittää tiloilla jo nyt olemassa olevilla kylvölannoittimilla ja pintalevittimillä. Tämä tarjoaa viljelijöille merkittävän säästön. Tiloille annetaan nyt mahdollisuus käyttää kotimaista, ravinnekierrätystä editävää orgaanista pellettiä kemiallisten lannoitteiden sijaan. Tuote on luomukelpoinen, mutta sopii myös tavanomaisten peltojen rikastuttajaksi, kertoo Fertilex Oy:n osakas ja asiantuntija Kari Larjava ja jatkaa vielä, että tuote sopii myös kuluttajien kukkaruukkuihin.

Fertilexin keskeisimpiä taustavaikuttajia ovat Munax Oy:n perustajaosakkaat Janne Torikka, Hannu  Majander ja Juha Venno, asiantuntija Henrik Lindegrén sekä kananlannan jalostamista tutkineet Global EcoSolutions Oy:n Kari Larjava, Jyrki Uurtio ja Reijo Kohonen. Fertilex Oy tulee käsittelemään 7 % koko Suomen kananlannasta ykkösvaiheessa.

Lisäyhteystiedot:
Fertilex Oy toimitusjohtaja Jyrki Uurtio, puh. 040 1919995, jyrki.uurtio@ges.fi
Fertilex Oy hallituksen puheenjohtaja Janne Torikka, puh. 0500 420143, janne.torikka@munax.fi
Fertilex Oy asiantuntija Kari Larjava, puh. 040 5009673, kari.larjava@ges.fi

Fertilex Oy on perustettu tuomaan ratkaisu nestemäisten lietteiden muuttamiseksi kuivaksi pelletiksi. Fertilex-pelletti on kuiva, hajuton ja hygienisoitu luomukelpoinen lannoite niin maanviljelijöille kuin kotiin kukkaruukkuihin ja puutarhaan. www.fertilex.fi